Salariatele gravide pot fi concediate pentru motive disciplinare sau ca urmare a desfiintarii locului de munca pentru motive economice

Dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a stabilit in cauza C-103/16, Jessica Porras Guisado/Bankia – S.A., Fondo de Garantia Salarial si altii, ca Directiva 92/85/CEE – privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si a sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza – nu se opune unei reglementari nationale care permite concedierea unei lucratoare gravide ca urmare a unei concedieri colective, Curtea Constitionala a Romaniei (“Curtea Constitionala”) a confirmat faptul ca interdictia de concediere a salariatelor gravide prevazuta in Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii si in legislatia speciala privind protectia salariatei gravide se refera exclusiv la motive care au legatura directa cu starea acestora. Astfel, in decizia Curtii Constitionale nr. 1/2020 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 232 din 21 martie 2020, Curtea Constitutionala retine ca salariatele gravide pot fi concediate pentru alte motive decat cele legate de starea de graviditate, cum ar fi savarsirea de abateri disciplinare sau ca desfiintarea locului muncii pe motive economice.

Colegele noastre de la departamentul de labor and employment urmeaza sa revina cu mai multe detalii intr-un articol.

Pregnant employees may be dismissed for disciplinary reasons or as a result of employment termination for economic reasons

After the European Court of Justice has ruled in case No. C-103/16, Jessica Porras Guisado vs Bankia S.A., Fondo de Garantia Salarial and Others, establishing that Directive 92/85/CEE – on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding – as not precluding national regulations that allow the dismissal of a pregnant employee as a result of collective dismissals, the Constitutional Court of Romania, (the “Constitutional Court”) has confirmed that the interdiction to dismiss pregnant employees as provisioned by Law no. 53/2003 regarding the Labor Code and by special legislative regulations regarding the protection of pregnant employees refers exclusively to reasons that are directly related to the pregnancy of the respective employee. Therefore, according to Constitutional Court ruling No. 1/2020 on the rejection of the unconstitutionality exception regarding the provisions of art. 60 par. (1) letter c) of Law no. 53/2003 – the Labor Code, published in Official Journal of Romania No. 232 of 21 March 2020, the Constitutional Court has held that pregnant employees may be dismissed for reasons other than their pregnancy, such as disciplinary offenses or as a result of redundancy or individual restructuring for economic reasons.

Our colleagues from the labor and employment department will follow up on this matter with more details in an article shortly

 

 

Leave your comment